Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeä asia ja panostamme vahvasti työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

Tokmanni tarjoaa tukea työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseksi mm. laajojen, valtakunnallisten ja modernien työterveyspalveluiden avulla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään henkilöstömme työhyvinvointia tekemällä erilaisia kehityshankkeita; esimerkiksi asiantuntija- ja esimiestyöhön kehitämme yksilöiden omaa työkykyä tukevaa toimintaohjelmaa. Etätyömahdollisuus ja joustavat työaikaratkaisut helpottavat useimpien asiantuntijatyössä toimivien tokmannilaisten arkea. Meillä on myös käytössä varhaisen tuen- ja joustavan työn malli.

Henkilöstömme hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen tueksi järjestämme erilaisia työhyvinvointipäiviä ja työhyvinvointiaiheisia luentoja. Panostamme myös työntekijöidemme ergonomiaan myymälöissämme, logistiikkakeskuksessamme ja pääkonttorillamme. Uskomme, että onnistumme parhaiten työhyvinvointia tukevassa työssämme tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuoltomme, eläkevakuutusyhtiömme sekä tapaturmavakuutusyhtiömme kanssa.