Yleisverkkojohto 1,8 m

299
Tuotenro
6416013181652
Tyyppi: H03VVH2-F, 2G 0,75 mm²