Rekisteriseloste


Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.  

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1.Rekisterinpitäjä

Tokmanni Oy / Tarjousmaxi Oy ja Tokmannin verkkokauppa / Rekisteriasiat

Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 778 2000
Faksi: +358 20 778 4408

 2. Tokmanni Oy:n ja Tokmannin verkkokaupan rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tokmanni Oy:

Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358 20 778 4408

3.  Rekisterin nimi

Tokmanni: www.tokmanni.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Robinhood: www.robinhood.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Tarjoustalo: www.tarjoustalo.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Vapaa Valinta: www.vapaavalinta.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Säästöpörssi: www.saastoporssi.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Maxi-Makasiini: www.maxi-makasiini.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Maxi-Kodintukku: www.maxi-kodintukku.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Tokmanni-konserni: www.tokmanni-konserni.fi, yritys.tokmanni.fi ja www.tokmanni.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Tokmannin verkkokauppa: www.toknet.fi ja www.tokmanni.fi - Tokmannin verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin ja verkkokaupan asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus sähköpostilla.

Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja myyjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä asiakasviestintään.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero ja syntymäaika, aihealueluokittelut. Verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot asiakkaista:

• Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot) yhteydenottoa varten

• Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)

• Asiakkaan syntymäaika

• Asiakkaan ostohistoria

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätään Internetissä asiakkaan suostumuksella.

Verkkokaupan asiakasrekisterin tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Verkkokaupan rekisterinpitäjä ei luovuta verkkokauppa-asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen verkkokaupan ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

                              A. Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

                             B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee e-maileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu Sonera Oyj:n / Aurian valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja e-maileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

 Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Verkkokaupan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä kuten kryptauksilla toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset huomioiden.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Verkkokaupan asiakasrekisteritietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua  tai harjoittaa palvelun avulla esimerkiksi rikollista toimintaa.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:

Tokmanni Oy

Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358 20 778 4408

10.  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Korjauspyynnöt osoitetaan:

Tokmanni Oy

Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358-20 778 4408

11.  Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Verkkokaupan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Tokmanni Oy

Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358 20 778 4408


X
X
X

Tilaa Tokmannin tarjouskirje!

Tilaa tästä Tokmannin yrityskirje

Piilota tämä jatkossa